معرفی

مشخصات فردی

مجتبی تمدنی

نام - نام خانوادگی : مجتبی   تمدنی

پست الکترونیکی : m_tamadoni@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روانشناسی بالینی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه فردوسی مشهد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : روانشناسی تربیتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : مشاوره
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشگاه امام رضا (ع) مشهد

سوابق اجرایی

رئیس اداره دانشجویی از 1368                     

 مدیرکل امور دانشجویی از 1372

مدیر امور فارغ‌التحصیلان از 1374

 مدیر کل فوق برنامه دانشجویی از 1376تا 1380عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : امور تربیتی و مشاوره

محل خدمت : دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر آیندة سلامت

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1368

مجتبی تمدنی
مجتبی تمدنی

محل خدمت :
    دانشگده روانشناسی و علوم تربیتی
مرتبه علمی :
    مربی
^